Ceník

Ceník pro rok 2019 ke stažení zde.

Záruční podmínky:

 • Nejsou-li náhradní díly dodané a instalované společností Ti kran servis s.r.o., nevztahuje se na ně ani na práce spojené s jejich výměnou záruční doba poskytovaná společností Ti kran servis.
 • Na námi dodané a instalované nové náhradní díly poskytujeme záruční lhůtu v délce 6 měsíců.
 • Na těsnící prvky ani na práce spojené s jejich výměnou záruční lhůtu neposkytujeme.
 • Záruka se vztahuje pouze na řádně a včas uhrazené náhradní díly a jejich instalaci provedené společností Ti kran servis.
 • Na náhradní díly se sjednává se výhrada vlastnického práva společnosti Ti kran servis s.r.o. Vlastnické právo k náhradním dílům přechází okamžikem úhrady ceny za poskytované náhradní díly a ceny prací v plné výši. V případě prodlení s úhradou ceny delší než 30 dní je společnost Ti kran servis s.r.o. oprávněna poskytnuté náhradní díly na náklady zákazníka odmontovat. Výhrada vlastnického práva nemá vliv na přechod nebezpečí škody na věci, která přechází okamžikem provedení sjednaných prací.

DE:

 • Garantieansprüche werden nur für beglichene Forderungen gewährt.
 • Alle von Ti kran servis s.r.o. gelieferte und installierte, neue Ersatzteile fallen unter der Garantiefrist von 6 Monate.
 • Ti kran servis s.r.o. gewährt keinen Garantieanspruch für Dichtungselemente oder für Leistungen verbunden mit dessen Austausch.
 • Unbeglichene Ersatzteile bleiben im Eigentum der Gesellschaft Ti kran servis s.r.o., die sich das Recht vorbehält, solche Teile auf Kosten des Schuldners demontieren zu lassen.
 • Ti kran servis s.r.o. bietet keinen Garantieanspruch für Ersatzteile und Leistungen verbunden mit dessen Austausch, falls die Ersatzteile nicht von Ti kran servis s.r.o. geliefert und installiert wurden.

EN:

 • Claims for warranty service or spare parts exchange are provided after full invoice’s payment only.
 • We do not provide any warranty period for sealing elements or for services related to their replacement.
 • Warranty period of 6 months is provided for new spare parts delivered and installed by Ti kran servis s.r.o.
 • Until full payment of the invoice, all received goods remain the property of Ti kran servis s.r.o. We reserve the right to dismount such parts at the customer’s expense.
 • Ti kran servis s.r.o. doesn’t provide any warranty for spare parts and services related to their replacement, if the spare parts weren’t provided and installed by Ti kran servis s.r.o.