Indikátor vysokého napětí

Více informací zde: POWER LINE DETECTOR

Vyšlo ve Sborníku Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR: článek_sborník_AZZ_IVN