Nabízíme

Zajišťování náhradních dílů

Nedílnou součástí servisní činnosti je zajišťování potřebných náhradních dílů. Kromě jeřábů TEREX-DEMAG a PPM zajišťujeme dodávku náhradních dílů ostatních výrobců jeřábů, jako např. LIEBHERR, KRUPP, LOKOMO, FAUN, ČKD Slaný aj. Tyto díly jsme schopni dodat i samostatně.

Vyhodnocení oprav

Díky spojení servisu a revizních techniků ZZ je jeřáb po skončení opravy odzkoušen. Na přání zákazníka provádíme v rámci opravy, ale i samostatně, revize, revizní zkoušky a také „Zvláštní posouzení technického stavu“ dle normy ČSN ISO 12 482-1.

Zaškolení obsluh mobilních jeřábů

Součástí servisní činnosti je i zaškolení obsluhy všech typů mobilních jeřábů TEREX-DEMAG a PPM.

Zvláštní posouzení stavu mobilních jeřábů

V souvislosti se zavedením norem ČSN ISO 12482-1 a ČSN ISO 9927-1 o sledování stavu a pravidelných inspekcích jeřábů, provádí Ti kran servis s.r.o. Zvláštní posouzení mobilních jeřábů. K dispozici máme zkušený tým pracovníků, kteří zjistí aktuální stav jeřábu a následně rozhodnou, jaká opatření musí být provedena k zajištění dalšího bezpečného provozu.

Zvláštní posouzení je zkoušení a kompletní vyhodnocování stavu jeřábu, provedené v době přiblížení se k projektovaným omezujícím podmínkám provozu jeřábu daných výrobcem a platnou legislativou. Týká se všech konstrukčních skupin (nosné konstrukce, mechanických, hydraulických, elektrických a bezpečnostních systémů).

Zvláštní posouzení mobilních jeřábů dle normy ČSN ISO 12482-1 musí být provedeno mimo pravidelný roční režim revizních prohlídek, nejpozději však do 10 let od data výroby.

Výsledky zvláštního posouzení jsou obsaženy v protokolu, který je předán majiteli jeřábu.

Systém bezpečné práce

Na základě normy ČSN ISO 12480-1 je povinností každé společnosti či pracoviště provozující zdvihací zařízení mít vypracovaný Systém bezpečné práce, který musí obsahovat:

  • Navržení činností jeřábu.
  • Výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu(ů) a příslušenství.
  • Údržbu, inspekce jeřábu(ů) a příslušenství.
  • Zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob.
  • Kontrolu dokladů a dokumentace.
  • Zákaz nedovolených manipulací jeřábu(ů).
  • Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných při používání jeřábu(ů).
  • Koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací.
  • Zajištění komunikačního systému.

Tento Systém bezpečné práce pro Vás rádi vyvineme dle podmínek nacházejících se na Vašem pracovišti.

Výroba hydraulických hadic

Vyrábíme hydraulické hadice na míru dle požadavku zákazníka. Veškeré komponenty použité pro výrobu hydraulických hadic (hadicovina, koncovky, objímky) jsou výrobky renomovaných výrobců.Hadice vyrábíme dle požadavků zákazníka na počkání, popřípadě je obratem zasíláme na základě písemného objednání.

Lakování mobilních jeřábů

Provádíme lakýrnické práce na všech typech mobilních jeřábu. Rádi zajistíme kvalitní barvy, dle vašich požadavků, popřípadě využijeme barvy vaše. Naši pracovníci mají zkušenosti s lakováním všemi druhy barev, včetně speciálních a reflexních (např. hasičská červená).

Opravy poškozených pístnic

Zajišťujeme opravy a repase hydraulických pístnic, a to jak pístnic podpěr jeřábu, tak i pístnic zdvihu či výsuvu výložníku apod.

Pronájem zkušebních břemen

Pronajímáme zkušební břemena 2,5 t, 5 t, 10 t o celkové hmotnosti 80 t. Umíme zabezpečit jejich odvoz na smluvené místo.

Zátěžové zkoušky

V našem areálu je možno provést zátěžové zkoušky různých konstrukcí (např. nosných rámů), a to jak statické, tak i dynamické.