Technická inspekce elektrických zařízení

tiezTechnická inspekce elektrických zařízení je důležitou součástí společnosti Tikran servis s.r.o. Tuto činnost provádí revizní technici elektrických zařízení, kteří mají příslušná oprávnění TIČR a TISR pro provádění kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení EZ.

Pracovníci technické inspekce mají dlouholeté zkušenosti, které získali při práci na různých pracovištích a stavbách po celém území České republiky, na Slovensku a v zahraničí.

Technická inspekce provádí:

  • Revize, inspekce, ověřovací zkoušky a kontroly elektrických částí zdvihacích zařízení v termínech podle příslušných předpisů.
  • Školení pracovníků a elektrikářů podle vyhlášky 50/78 Sb.
  • Revize elektrických zařízení objektů.
  • Revize elektrických zařízení VN a objektů třídy B.
  • Revize elektrických svářeček, přenosného nářadí a el. spotřebičů.
  • Revize staveništních rozvodů, rozváděčů a hromosvodů.
  • Schvalování technické dokumentace zdvihacích zařízení v EZ oboru.
  • Šetření havárií, poruch a úrazů při provozu elektrických zařízení.
  • Poradenská činnost v oboru elektrických zařízení.