Technická inspekce zdvihacích zařízení

tizz_1Technická inspekce zdvihacích zařízení je důležitou součástí společnosti Tikran servis s.r.o. Tuto činnost provádí revizní technici zdvihacích zařízení, kteří mají příslušná oprávnění TIČR a TISR pro provádění kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení ZZ.

Pracovníci technické inspekce mají dlouholeté zkušenosti, které získali při práci na různých pracovištích a stavbách po celém území České republiky, na Slovensku a v zahraničí.

Technická inspekce provádí:

 • Revize, revizní zkoušky, inspekce, zvláštní posouzení, ověřovací zkoušky a kontroly strojních částí zdvihacích zařízení v termínech dle příslušných předpisů.
 • Zvláštní posouzení mobilních jeřábů dle ČSN ISO 12 482-1.
 • Zkoušky po opravě zdvihacích zařízení.
 • Zkoušky a kontroly vrátků a jednoúčelových pomůcek.
 • Pravidelné kontroly vázacích a zavěšovacích prostředků.
 • Školení vazačů, jeřábníků, pověřených osob (uživatelů ZZ), odborných techniků ZZ (provozních techniků ZZ) včetně vystavení průkazu, resp. osvědčení.
 • Rozšíření oprávnění obsluhy jeřábů na jiné typy.
 • Schvalování technologických postupů manipulací a včetně navržení vhodných prostředků pro vázání a zavěšování břemen.
 • Schvalování technické dokumentace zdvihacích zařízení v ZZ oboru.
 • Účast při složitých manipulacích s břemeny pomocí jeřábů.
 • Šetření havárií, poruch a úrazů při provozu zdvihacích zařízení.
 • Zpracování Systému bezpečné práce pro zajištění bezpečného provozu jeřábů.
 • Zpracování rizik při provozu jeřábů a manipulacích s břemeny.
 • Poradenská činnost v oboru zdvihacích zařízení.