Prohlídky lesní techniky

Nabízíme provedení pravidelných prohlídek lesní techniky (harvestory, vyvážecí vleky apod.) dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a předpisu výrobce.